ประวัติวัดคอนสวรรค์ ประวัติหลวงปู่สุภา สถานที่น่าสนใจใกล้เคียง พระเสด็จกลับ วัตถุมงคงหลวงปู่ วัตถุมงคลบูชาที่วัด การเดินทาง

ถาวรวัตถุที่สำคัญภายในวัด

1.ศาลาการเปรียญ – พระอุโบสถ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม และเป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น ของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา

2.พระรัตนเจดีย์ ศรีคอนสววรค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยหลวงปู่สุภา กันตสีโล เพื่อสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อบูชาพระคุณของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) ภายในแบ่งเป็น 2 ชั้น

- ชั้นล่างเป็นห้องโถง ตรงกลางมีแผนหินอ่อนขนาดใหญ่สลักเป็นพระธรรมจักร ประดิษฐานอยู่ตรงกับจุดศูนย์กลางของเจดีย์(สะดือเจดีย์)

-ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปหล่อเท่าองค์จริงของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า) และรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่สุภา

3.ศาลาประชาคม(ศาลากลางน้ำ)ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติใช้สำหรับอบรมกรรมฐานเป็นหมู่คณะใหญ่เพราะเนื้อที่กว้างขวางบรรจุคนได้เป็นหลายร้อยคน ภายนอกเป็นสระน้ำมีปลาอาศัยเป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้โดยมีอาหารและตู้สำหรับบริจาคค่าอาหารไว้

4. กุฏิหอระฆัง เป็นกุฏิอเนกประสงค์ ด้านล่างเป็นกุฏิ ด้านบนเป็นหอระฆัง

5. หอพระไตรปิฏก ใช้สำหรับเก็บตำราต่างๆที่หลวงปู่รวบรวมไว้รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนา และพระไตรปิฏก

6.เจดีย์รวมญาติใช้สำหรับบรรจุอัฐิของผู้คนในหมู่บ้านค้อเขียวทั้งหมดให้อยู่รวมกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดและเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน

7.วิหารหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่เป็นอดีตพระเถระที่เคยอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์และคอยคุ้มครองดูแลวัดและคนในหมู่บ้านเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านมักจะมาบนบานศาลกล่าวกับท่านอยู่เสมอ

8.หอประดิษฐานพระอุปคุตพระองค์นี้เป็นชุดเดียวกับที่ประดิษฐานอยู่ที่ภูเก็ตเพื่อป้องกันภยันตรายต่างๆเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่วิปริตที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้โดยท่านได้นำขึ้นมาเพื่อคุ้มครองทางภาคอีสานด้วย

9.เจดีย์เล็กบรรจุโบราณวัตถุต่างๆที่ท่านได้นำกลับมาจากสถานที่ๆท่านได้ไปธุดงค์ผ่านมาเช่นหอกดาบจากประเทศเนปาลและจีนเครื่องอัฐบริขารธุดงค์รวมทั้งพระเครื่องต่างๆอีกมากมายซึ่งท่านได้สั่งเอาไว้ว่าในอนาคตหากวัดเสื่อมโทรมลงและต้องการปัจจัยที่จะบูรณะก็ให้เปิดกรุนำพระเครื่องต่างๆเหล่านั้นออกมา

10.สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ อยู่บริเวณด้านข้างวัดซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในเร็วๆนี้

ถาวรวัตถุทุกรายการล้วนแล้วแต่เป็นที่หลวงปู่สุภา เป็นผู้อุปถัมป์ในการสร้างและบูรณะทั้งสิ้น

พระมงคลวิสุทธิ์
พระครูเกษมคณาบาล
พระครูสุคนธวิศิษฏ์
อ.ประจวบ คงเหลือ
กระดานสนทนา