ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
วัดสถิตคีรีรมย์ (วัดเขาราหู)

 

วัดเขาราหู

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

สามารถเข้าชมได้ที่

>> http://www.romphosai.com/LpEn_Resume.html <<